Pechhulp onderweg

wij leveren een pechhulpabonnement bij een fietsverzekering.

Pechhulp via Kingpolis betekent:

 • toegang tot het meest uitgebreide hulpverleningsnetwerk ter wereld
 • persoonlijke aandacht en professionele hulp bij pech met uw fiets waar en wanneer dat ook nodig is
 • u ontvangt een persoonsgebonden pasje
 • telefoonnummer bij pech 088-8778026


Waar wordt u geholpen?
In heel Nederland en tot maximaal 30 km over de grens

Waar wordt u niet geholpen?
Er is geen recht op pechhulp op het woonadres, vakantieadres, tijdelijk domicilie van u of de
parkeerplaats van de auto.

Pechhulp wordt niet geboden op plaatsen die niet vrij toegankelijk zijn voor de Pechhulpservicewagen.

Welke hulp wordt geboden?

 • 24 uurs alarmnummer 365/366 dagen per jaar
 • hulp bij uitval van fiets door de volgende oorzaken
 • beschadiging of verlies van de gehele fiets
 • mechanische gebreken, zoals kettingbreuk of framebreuk
 • lekke band
 • hulp bij uitval van u in Nederland door tijdens de fietsrit opgelopen letsel, waardoor u niet in staat bent verder te kunnen fietsen
 • hulp in Nederland bij uitval bij lichamelijke problemen door medische oorzaak, waardoor u uw weg niet kan vervolgen
 • aansluitend aan de hulpverlening verzorgen van transport van u met uw fiets naar*: startpunt, huisadres

Fietsenmaker (eigen of dichtstbijzijnde teneinde reparatie te kunnen starten)
*naar keuze van berijder en afhankelijk van uw polisvoorwaarden

Het abonnement Pechhulp voorziet in vervoer van het rijwiel en de opzittende van maximaal 1 andere deelnemer aan de rit naar dezelfde plaats als u, in geval van een technisch defect als hierboven is omgeschreven en waarbij sprake is van recht op Pechhulp.

Hoe vaak heeft u recht op hulp?
Het abonnement Pechhulp voor een (elektrische) fiets geeft maximaal zeven keer per jaar recht op pechhulp, waarvan maximaal twee keer vanwege een lekke band.
Pechhulp wordt verleend gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Begin en looptijd van het abonnement Pechhulp
Het recht op Pechhulp bestaat vanaf de ingangsdatum van het abonnement tot één jaar daarna.
Het abonnement Pechhulp wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.